test

לכלי טיס שונים תהיה תצורה שונה של מערכת הבקרה. העקרונות הנמצאים כאן יעזרו לכם להבין את עקרונות הפעולה הבסיסיים של המערכת. עם זאת, בכל מערכת שתטיסו חשוב להכיר הארכיטקטורה של בקרת הטיסה ולהבין מה כל חוג ומעגל מבצע, או בעצם לצייר לכם מעגל בקרה משל עצמכם עבור כל כלי טיס.

test

לכלי טיס שונים תהיה תצורה שונה של מערכת הבקרה. העקרונות הנמצאים כאן יעזרו לכם להבין את עקרונות הפעולה הבסיסיים של המערכת. עם זאת, בכל מערכת שתטיסו חשוב להכיר הארכיטקטורה של בקרת הטיסה ולהבין מה כל חוג ומעגל מבצע, או בעצם לצייר לכם מעגל בקרה משל עצמכם עבור כל כלי טיס.

test

הענף במדעי הטיס הנוגע לניתוח מצבים שונים בטיסה נקרא ניתוח ביצועים. בעזרתו ניתן לחזות מה יקרה עם כלי טיס מסוים במידה וישתנו פרמטרים חיצוניים כמו טמפרטורה, לחות, לחץ ועוד, או פרמטרים פנימיים (הקשורים לכלי הטיס) כמו משקל, מרכז כובד, פרופיל הכנף (במקרה של מדפים) ועוד. ניתוחי הביצועים המובאים כאן רלוונטים הן לכנף קבועה והן לרב להב, ומטרתם להכיר לכם מצבים שונים בהם תיתקלו בטיסות, ותהליך ניתוח ביצועים בסיסי שיעזור לכם להתמודד עם מצבים חדשים בעתיד.

test

לכלי טיס שונים תהיה תצורה שונה של מערכת הבקרה. העקרונות הנמצאים כאן יעזרו לכם להבין את עקרונות הפעולה הבסיסיים של המערכת. עם זאת, בכל מערכת שתטיסו חשוב להכיר הארכיטקטורה של בקרת הטיסה ולהבין מה כל חוג ומעגל מבצע, או בעצם לצייר לכם מעגל בקרה משל עצמכם עבור כל כלי טיס.

test

השדה המגנטי של כדור הארץ הוא תכונה פיסיקלית של הכדור. על כל נקודה על פני הכדור מופעל שדה מגנטי, וחיבור של כלל הנקודות מהווה את השדה המגנטי של כדור הארץ. השדה המגנטי אינו אחיד ואינו מקביל לצפון המדויק (שהוא נקודת ציר הסיבוב של הכדור), במקומות שונים על פני כדור הארץ יש הבדל בין הכיוון אליו יצביע המצפן (כיוון מצפני מגנטי) לכיוון אל נקודת הסיבוב (כיוון מצפני אמיתי).

test

לימוד מקיף על האטמוספירה והתופעות המתרחשות בה יתבצעו במסגרת מקצוע "מטאורולוגיה". עם זאת, ישנם מספר מושגים הקשורים קשר ישיר לפן הטכני של הפעלת כלי הטיס ולכן אלו נלמדים כאן.

test

ההגדרה הפשטנית של וקטור היא "ישות בעלת גודל וכיוון". כאשר תוכלו להצביע על כיוון במרחב של גודל מסוים, זהו וקטור. דוגמא לגדלים המיוצגים ע"י וקטור הם מהירות, תאוצה, תנע, כוח עוד.

בשבילנו לימוד הטסה הוא הרבה יותר מסתם מיום עבודה בשטח!

בצוות שלנו לא תמצאו "סתם מטיסים" – כולם בוגרי קורס מדריכים, אשר נכתב והוטמע ע"י מדריכי הטסה יוצאי חיל האויר, על מנת לתת שירות ברמה הגבוהה והמקצועית ביותר! צוות ההדרכה שלנו נבחר בקפידה ועובר תהליכי הכשרה מהמקצועיים בשוק הפרטי.

ליצירת קשר

054-56-56-521 | [email protected]

חברת פריפלייט בע"מ פועלת בפיקוח ובמסגרת רישיון מפעיל אווירי מספר 043142018
מטעם רשות התעופה האזרחית.

שלחו לנו הודעה


נא הזן שם מלארישיון מטיסרישיון מפעיל אווירירישיון כלי הטיסאחר
כל הזכויות שמורות © פריפלייט בע"מ | קורס רחפנים | רישיון רחפן | תאוריה לרחפן