חוקהתקנות הטיס

הקדמה

החומר הנדרש לקורס "רב להב" במסגרת לימוד "תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) תשמ"ב 1981" הוא:

פרק ראשון – לפי הענין.

פרק שני – תקנות 4, 4א, 10, 11, 12, 13, 30.

פרק שלישי – תקנות 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62.
פרק רביעי – תקנות 67, 68, 71, 72, 75, 79, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94.

פרק תשיעי – תקנה – 180 ז.

כדי להפוך את הלימוד לפשוט יותר צירפנו בפרק זה בחוברת את החלקים הרלוונטים מהתקנות, וסימנו את הסעיפים הללו. אנו מציעים שתקראו את הכתוב מטה ולאחר מכן תקראו את קובץ התקנות. במידה ויש לנו הערות והארות, תוכלו למצוא אותן בקובץ עצמו.

בדומה לחוק הטיס, גם התקנות מנוסחות בעיקרן כחלות על כלי טיס מאוישים, באמצעות הוראות וצווים הופכות לבעלות כוח כלפי כלי טיס בלתי מאוישים. התקנות הנוגעות להפעלת כלי טיס וכללי טיסה קובעות את ההגדרות והתהליכים הנוגעים למתן רישיונות והיתרים, הפעלת כלי טיס במרחב האווירי הישראלי והגדרות שונות הנוגעות אליו ואחרים.

הפרק הראשון לקובץ התקנות הוא פרק ההגדרות. בקובץ סימנו את ההגדרות שלדעתנו רלוונטיות להכיר כמטיסים. ישנן הגדרות שחשוב להכיר בעל פה בשביל הבחינה, ולכן אלו נמצאות בקובץ השאלות שכתבנו ונמצא בסוף פרק "תקנות הפעלת כלי טיס וכללי טיסה" בחוברת זו.

אוסף הגדרות

כדי שיהיה קל יותר לקרוא את התקנות חשוב להכיר חלק מהמושגים, באופן אחר מההגדרות הכתובות.

ההבדל בין מנחת לשדה תעופה לפי חוק הטיס הוא ששדה תעופה הוא שדה שאושר ככזה לפי סעיף 30 לחוק (לצורך ההבנה לא באמת חשוב מה כתוב בו), ושמנחת הוא כל שאר המשטחים להמראה ונחיתה. בפועל חשוב להבין ששדה תעופה הוא מסלול המראה ונחיתה בו יש מגדל פיקוח, כשמגדל הפיקוח אחראי על החלק האווירי והקרקעי ונותן הוראות לכל כלי הטיס שטסים במרחב שלו. מנחת לעומתו (בהנחה והוא מנחת מאושר ולא ארעי), הוא מסלול המראה ונחיתה שבו מפעיל המנחת יכול לתת מידע (ומידע בלבד), והטיסה היא באחריות המלאה ובניהול המלא של הטייס. כל שדות התעופה בישראל מופעלים על ידי רשות שדות התעופה. דוגמא לשדות תעופה היא נתב"ג, שדה דב, ראש פינה וכו'. דוגמא למנחתים היא מנחת מגידו, מנחת פיק ועוד. רשימה של כל השדות האזרחיים, ורוב המנחתים במדינת ישראל ניתן למצוא בפמ"ת (עליו נרחיב בהמשך החוברת).

מירשה טיסה הוא בעצם האישור להשתמש במרחב האווירי (ובדרך כלל כולל בקרה על מי המטיס ו/או כלי הטיס). התהליך הוא הגשת תכנית טיסה, ולאחר אישורה קבלת מירשה טיסה. על נושא זה נרחיב בפרק הפמ"ת, אך חשוב להכיר את המושג.

מערך אחזקה הוא בעצם ההגדרה לאופן שבו מתחזקים את כלי הטיס. מועדי ביקורת, נהלי עבודה וכו'. על בסיס מערך האחזקה וספר הטיסה רשות התעופה האזרחית מנפיקה תעודת כושר טיסה. בהמשך לחידוד הנוגע לסעיף 165 לחוק הטיס, רשות התעופה האזרחית נותנת פטור מתעודת כושר טיסה לכטב"מ שהוא מוצר מדף (ומגיע מוכן להפעלה מהיצרן), כל זמן שהבעלים של כלי הטיס משתמש ומחויב לספרות היצרן.

כדי להבין את המושג NOTAM, חשוב להבין שנהלי הטיסה במרחב האווירי הישראלי מפורטים בקובץ הפמ"ת (פרסום מידע תעופתי), עליו נרחיב מאוחר יותר. הפמ"ת מגדיר איך מחולקים האזורים והנתיבים בישראל, למי מותר לטוס ואיפה, מה נדרש לעשות על מנת לתאם ועוד. קובץ הפמ"ת מתעדכן מספר פעמים בשנה לפי השינויים במרחב האווירי, אך לא בזמן אמת.

NOTAM הוא ראשי תבות של Notification To Airman. מדובר במברק הנוגע לשינויים במרחב האווירי בזמן אמת. לדוגמא, במידה ואזור טיסה כלשהו נסגר בגלל אימון של חיל האוויר בגובה נמוך שסוגר אותו מחר בצהריים ל6 שעות – רשות שדות התעופה המפרסמת NOTAM תוציא מברק המגדיר את סגירת המרחב.
או, אם במקרה עזר ניווט כלשהו באחד השדות התקלקל והחליטו שלא לתקן אותו, יצא על השינוי מברק NOTAM שיהיה בתוקף עד לעדכון הקבוע של הפמ"ת.

בתור מטיסים מסחריים, חשוב להכיר את תקנה 180ז. בעצם המסגרת החוקית במדינת ישראל מחייבת מכל אדם המטיס כלי טיס בלתי מאויש, להטיס אותו תחת רישיון מפעיל אווירי, גם אם מדובר בהטסה פרטית לתרבות ופנאי. בתוך המסגרת של מפעיל אווירי תחת 180ז, דרישות התקנה הן מינימום מרחק מבני אדם וממקומות מגורים, בילוי, תעשיה וכו' (250 מטרים), עד גובה 50 מטרים (150 רגל) מפני הקרקע, במרחק מינימלי משדות תעופה ומנחתים (2 ק"מ), ומאזורי אימון בגובה נמוך (500 מטרים), ובמרחק מינימלי מעננים (150 מטר מבסיס הענן).

שאלות תרגול – תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) תשמ"ב
 • מהי הגדרת איש צוות אוויר?
 • מהו בד"ח? (אין צורך ללמוד את ההגדרה כלשונה)
 • מהי ההגדרה לבסיס ענן?
 • מהו גובה לחץ?
 • מהי הגדרת זמן טיסה?
 • מהי הגדרת זמן תאורה?
 • מהי הגדרת טייס משנה?
 • מהי הגדרת טיסן נהוג רדיו?
 • מהי יחידת נת"א? (אין צורך ללמוד את ההגדרה כלשונה)
 • מהי טיסה בכט"מ? מה המינוח לכט"מ באנגלית?
 • מהי טיסה בכט"ר? מה המינוח לכט"ר באנגלית?
 • מהי טיסה בכטר"מ? מה המינוח לכטר"מ באנגלית?
 • מהי ההגדרה ללילה וליום?
 • מהי ההגדרה למגדל פיקוח?
 • מהו מירשה טיסה?
 • מהו מערך אחזקה?
 • מהו NOTAM?
 • מהו ספר טיסה? (בכטב"מ המינוח יהיה ספר טיסה למערכת כטב"מ)
 • מהו ספר עזר למבצעים (או "ספר עזר מבצעי")?
 • מה ההגדרה לראות טיסה?
 • מהי רשימת ציוד מזערי (או Minimum Equipment List)?
 • מהו שינוי גדול ושינוי קטן בכלי הטיס? (אין צורך ללמוד את ההגדרה כלשונה)
 • מהי תכנית טיסה?
 • מהם התנאים המטאורולוגיים לטיסת ראייה?
 • מהי המידה המקסימלית של אלכוהול באויר נשוף או בדם המאפשרת פעילות הטסה?
 • כמה שעות עליי להמתין מרגע שתיית כל משקה אלכוהולי עד לטיסה?
 • האם ניתן להשליך חפץ כלשהו מכטב"מ?
 • מהו כלי טיס כשיר לטיסה עפ"י חוק?
 • מי הגורם האחראי להגדיר האם כלי הטיס כשיר לטיסה?
 • מהי ההגדרה לאזור לטיסה?
 • מהי ההגדרה לאזור מוגבל לטיסה?
 • מהי ההגדרה לאזור פיקוח (CTA)?
 • מהי ההגדרה לאזור פיקוח טרמינלי (TMA)?
 • מהי ההגדרה לאזור פיקוח שדה (CTR)?
 • במידה ובלון, ספינת אוויר, דאון וכלי טיס רוטורי מגיעים לנחיתה, למי יש קדימות?
 • מהו "כלי רחיפה"?
 • מהו "זמן תאורה"?
 • מה נדרש מכלי הטיס הטס ב"זמן תאורה"?
 • מהו זמן UTC?
 • מהם כללי הטיסה בכטר"מ (עפ"י תקנה 93)?
 • האם נדרש רישיון מפעיל האווירי על מנת להטיס טיסן נהוג רדיו?
 • מה המגבלות להפעלת טיסן נהוג רדיו, תחת תקנה 180ז?

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/preflightco/public_html/wp-content/themes/squadrone/views/prev_next.php on line 10
previous
חוק הטיס

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/preflightco/public_html/wp-content/themes/squadrone/views/prev_next.php on line 36
next
נהלי תיעוד כלי טיס

בשבילנו לימוד הטסה הוא הרבה יותר מסתם מיום עבודה בשטח!

בצוות שלנו לא תמצאו "סתם מטיסים" – כולם בוגרי קורס מדריכים, אשר נכתב והוטמע ע"י מדריכי הטסה יוצאי חיל האויר, על מנת לתת שירות ברמה הגבוהה והמקצועית ביותר! צוות ההדרכה שלנו נבחר בקפידה ועובר תהליכי הכשרה מהמקצועיים בשוק הפרטי.

ליצירת קשר

054-56-56-521 | [email protected]

חברת פריפלייט בע"מ פועלת בפיקוח ובמסגרת רישיון מפעיל אווירי מספר 043142018
מטעם רשות התעופה האזרחית.


  שלחו לנו הודעה


  נא הזן שם מלא  רישיון מטיס 2 טוןהסבה למטיסים מהצבארישיון מטיסרישיון מפעיל אווירירישיון כלי הטיסאחר
  כל הזכויות שמורות © פריפלייט בע"מ | קורס רחפנים | רישיון לרחפן | תאוריה לרחפן | מפת אתר | בלוג | מקודם ע"י better