מטאורולוגיהמערכות מזג אוויר

הקדמה

בפרקים הקודמים למדנו את העקרונות הבסיסיים להיווצרות מזג האוויר באטמוספירה. מערכות מזג אוויר נגעות במזג אוויר אופייני באזורים שונים על פני כדור הארץ, והאופן שבו מנהגות מערכות מזג האוויר סביב עונות השנה השונות בישראל.

השפעות טמפרטורה

הבסיס לכלל מערכות מזג האוויר הוא החלוקה לאזורים בהם מזג האוויר יציב ובלתי יציב, על פי מפל הטמפרטורה באותו האזור. לפי יציבות האטוספירה נוכל לקבוע את מאפייני מזג האוויר באזור.

מזג אוויר יציב

באזור בו מזג האוויר יציב מפל הטמפרטורה לא יוצר פוטנציאל לעלייה משמעותית של גושי אוויר, כך שקיימת עלייה מועטה של אוויר או שלא קיימת עלייה כלל. מסיבה זו יכולה להיווצר עננות שכבתית או ערפל, וראות גרועה בגלל אד, ערפל, אובך, אבק או עשן שלרוב לא יתמוגגו מאחר ואין גשמים והערבול האטמוספירי קטן.

במידה וירדו גשמים באזור כזה הם יהיו קלים עד בינוניים, ומזג האוויר יהיה יציב ונוח לטיסה.

מזג אוויר בלתי יציב

באזור בו מזג האוויר בלתי יציב מפל הטמפרטורה יוצר פוטנציאל לעלייה משמעותית של גושי אוויר, כך שקיימת עליה של גושי אוויר המייצרים עננים ומזג אוויר פעיל. במקרה זה תיווצר עננות ערמתית (על פי המאפיינים אותם הזכרנו בפרקים הקודמים) וכאשר האזור לא יהיה מעונן או ירדו משקעים הראות תהיה טובה בשל ערבול משמעותי באטמוספירה, וניקוי האטמוספירה ע"י המשקעים.

באזור לרוב ירדו ממטרים חזקים והאוויר יהיה רצוף בגזרות רוח וחתחותים ולא נוח לטיסה.

הגבלת ראות

בכדי להבין את מזג האוויר בישראל, חשוב להבין את ההקשר לחלק ממערכות מזג האוויר העולמיות. בעולם קיימות מספר מערכות לחץ המשפיעות על חלקים משמעותיים מכדור הארץ. במסגרת הפירוט כאן נסביר על המערכות הנוגעות לחצי הכדור הצפוני, ומשפיעות על מזג האוויר בישראל. התמונה של מערכות אלו בקירוב תמונת המראה של המתרחש בחצי הכדור הדרומי.

העולמית

שרטוט 49: הסירקולציה העולמית

נהוג לחלק את הזרימה באטמוספירה של כדור הארץ לשלושה מעגלים:

תא הדלי
נמצא בין קו המשווה לקו הרוחב °30 (בחצי הכדור הצפוני והדרומי). מאפייני הזרימה בו הן שאוויר מתחמם ועולה באזור קו המשווה לכיוון קוי הרוחב °30 צפון ודרום ומצטבר מעליהם. כך נוצר באזור קוי הרוחב °30 צפון ודרום אזור של לחץ גבוה הקרוי הרמה הסובטרופית. האוויר שוקע בין קוי הרוחב °25 ל °30, מתחמם ומתייבש ולא מתאים ליצירת עננים או ירידת גשמים. מסיבה זו מ צויים רוב אזורי המדבר בעולם בוי רוחב אלו, והדוגמא הבולטת ביותר היא מדבר סהרה הנמצא בחלק הצפוני שלך אפריקה. האוויר חוזר לקו המשווה במסגרת רוחות הסחר הדרום מזרחיות (בחצי הכדור הצפוני) והצפון מזרחיות (בחצי הכדור הדרומי).

תא פרל
נמצא בין קו הרוחב °30 ל °60 (בחצי הכדור הצפוני והדרומי). אוויר חם זורם מהרמה הסובטרופית (קו רוחב °30) ופוגש אוויר קר המגיע מהקטבים אל עבר קו המשווה. שני גושי האוויר נפגשים באזור קו הרוחב °60 נוצרים שקעים ברומטריים עם חזית חמה וקרה הנמצאים דרומית לקוטב ("השקעים הסובפולריים"). שקעים אלו משפיעים באופן על הרוח הנושבות באזור, עד כדי שינוי יומי וחריף בכיוון הרוח ועוצמתה. אזורים אלו מאופיינים במשקעים היורדים בעת מעברו של השקע.

תא קוטבי
נמצא בין קו הרוחב °60 לבין הקוטב (בחצי הכדור הצפוני והדרומי). אזור הקטבים מאופיין באוויר קר ולכן נוצרת רמה ממנה זורמות רוחות מזרחיות של אוויר קר בגבהים הנמוכים לעבר קו רוחב °60. עקב השפעת הרמה כמות המשקעים נמוכה באזורים אלו.

מערכות מזג אוויר בישראל

ישראל נמצאת בסביבת קו הרוחב 30° צפון, סמוך לשוליה הצפוניים של הרמה הסובטרופית. מאחר ומיקום המערכת אינו קבוע, קו הרמה נע צפונה בקיץ ודרומה בחורף כך שבפועל אנו מקבלים מזג אוויר שמושפע מהרמה הסובטרופית בקיץ, ומהשקעים הצפוניים בחורף.

בקיץ ניתן לצפות להשפעה של הרמה הסובטרופית, ולכן למזג אוויר נאה, ובחורף לשילוב של השפעות הרמה עם השקעים הנעים דרומית לקו רוחב °60 צפון, כך שכתלות בהשפעת המערכות, מזג אוויר נאה או גשום לחילופין.

קיץ בישראל

עונת הקיץ בחצי הכדור הצפוני מתחילה באופן רשמי ב1 ביוני, אך כבר במהלך עונת האביב מתחילה הרמה הסובטרופית לנוע לאזורנו. בקיץ ישראל מושפעת ממערכת של שקע במזרח ורמה במערב. השקע המונסוני מתפתח בקיץ מעל מרכז אסיה עקב התחממות היבשת, ויוצר רוחות צפוניות באזורו ומשפיעות עלינו בשכבות הנמוכות. הרמה האָזוֹרית, השייכת לחגורת הרמות הסובטרופיות, מתפתחת בקרבת האיים האזוריים (באוקיינוס האטלנטי, בקו שבין ליסבון לנו יורק) ומכתיבה רוח צפונית ברום המגיעה למזרח התיכון.

שתי מערכות אלו בשילוב עם השפעות הבריזה מייצרות במרכז ישראל רוח מערבית וצפון מערבית שעוצמתה היא כ15 קשרים במשך רוב הקיץ.

בהשפעת הרמה האזורית היינו מצפים שהאוויר שיגיע יהיה חם ומדברי, אך אוויר זה מגיע מלמעלה ונחסם באינברסיה מרינית הנוצרת במהלך הקיץ, בשילוב עם רוחות הנוצרות על ידי האפיק הפרסי בצפון מאפשר היווצרות טמפרטורות נמוכות משמעותית מהמדינות סביבנו.

העננות האופיינית לקיץ היא סטרטוס וקומולוס בעלי התפתחות נמוכה, וערפל המתפתח מספר בעמים בחודש במישור החוף.

אפיק פרסי

האפיק הפרסי מתחיל בשקע המונסוני באסיה, כאשר קו האפיק נמתח בצפון הים התיכון. באזורנו, האפיק הפרסי יגרום לרוחות צפון מערביות ולענני סטרטוס באזור החוף בעיקר בבוקר ובערב.

ההסבר לתופעה הוא שבבקרים רוח הבריזה והרוח מהאפיק הפרסי ינשבו בניגוד לבריזה הלילית, ולכן יווצרו ענני סטרטוס באזור בחוף, ואח"צ או בערב כאשר הרוח מהאפיק תשכח ותחל בריזה לילית הנושבת מהיבשה לים, זו תתנגש עם הרוח מהאפיק ותיצור ענני סטרטוס באזור החוף.

ביים מסוימים נחלש האפיק הפרסי באזור הים התיכון, ובמצב זה הרוח חגה לצפונית עד צפון וערבית ונחלשת. כתוצאה מכך עולה הטמפרטורה בהרים ועלול להיווצר שרב, בעוד שמישור החוף ימשיך להיות מושפע מהאוויר הימי הקר יותר והלח. במצבים כגון אלו הטמפרטורה בהרי ירושלים יכולה להגיע לכ 35°C בעוד הטמפרטורה במישור החוף היא כ 32°C.

חורף בישראל

עונת החורף מתחילה בחצי הכדור הצפוני ב1 לדצמבר. בישראל עונת החורף מושפעת בעיקר מהשקעים הסובפולריים (הנוצרים בתא פרל, בין קו רוחב 30° צפון ל70°). החודשים בהם שקעים אלו פעילים וגורמים לאטמוספירה לא יציבה, סופות וגשמים כבדים הם דצמבר, ינואר ופברואר. עם זאת, בדומה לרמה האזורית, בשנים מסוימות השקעים יכולים להקדים את השפעתם לפברואר או לסיים את השפעתם באזור מרץ.

החורף בישראל מורכב ממערכות רבות המשפיעות על הפעילות האטמוספרית, אנו נסקור כאן את המערכות המרכזיות המשפיעות על מזג האוויר בארץ.

שקע בים התיכון

בעונת החורף נעים שקעים לאזורנו מאזור איטליה או מערב טורקיה, ומתמקמים באזור הים התיכון או מול חופי דרום הארץ. השקעים מגיעים למזרח הים התיכון או נוצרים בו, משפיעים על מדינת ישראל ויוצרים מזג אוויר פעיל במשך מספר ימים (ובפרט על חלקה הצפוני), וממשיכים בתנועתם מזרחה. בהמשך תנועתם הם נחלשים ובמקרים מסוימים מתפוגגים לחלוטין.

במידה והשקע מתמקם באזור קפריסין הוא ייקרא "שקע קפריסאי" והוא מתבטא בעיקר במעבר חזית קרה מעל מדינת ישראל. כאשר השקע מתמקם מול חופי דרום הארץ הוא ייקרא "שקע עזה".

כאשר ישראל נמצאת בהשפעת שקעים אלו (שהמוקד שלהם ברמה האזורית), נוצרת עונה ובה מזג האוויר פעיל במשך כמה ימים בהשפעת שקע, השקע ממשיך מזרחה ומתפוגג, ובישראל שוררים מספר ימים של מזג אוויר יציב תוך כדי מערכת חדשה מתארגנת באזור צפון הים התיכון וחוזר חלילה.

רמה סיבירית

הרמה הסיבירית היא רמה הנוצרת בסיביר ודומה במאפייניה לרמות הנוצרות בקטבים. רמה זו משפיעה על המזרח התיכון רק לעיתים נדירות, וכאשר היא עושה זאת נושבות רוחות צפון מזרחיות יבשות וקרות מאוד. מזג אוויר אופייני לרמה הסיבירית הוא אוויר יבש בכל שעות היממה, ומזג אוויר בהיר ביום וקר ללא עננים בלילה.

אפיק ים סוף בחורף

אפיק ים סוף נפוץ בעונות המעבר (פירוט בעמוד הבא). עם זאת, במקרים מסוימים האפיק עלול להשפיע על ישראל ואז לגרום לרוח מזרחית (של אויר חם ויבש מירדן או סעודיה) ולעלייה בטמפרטורות לעד 30°C.

עונות המעבר בישראל

עונות המעבר מתייחסות לאביב ולסתיו, ומגשרות בין הקיץ בו שולט האפיק הפרסי, לחורף בו שולטים השקעים הים תיכוניים. הסתיו מתחיל בכל שנה ב1 בספטמבר (ויסתיים ב 30 לנובמבר), והאביב מתחיל בכל שנה ב1 במרץ (ומסתיים ב31 במאי).

מזג האוויר הדומיננטי תלוי במערכת השולטת ובקרבה למאפייני העונה ממנה ואליה עוברים. כאשר המערכת השולטת היא שקעים במזרח התיכון, ייתכנו גשמים קלים, ולעיתים לא ייווצרו גשמים כלל למרות קיומו של השקע. כאשר המערכת השולטת היא הרמה הסובטרופית ירבו ימים בהירים.

באביב לדוגמא, בגלל מאפיינים הדומים לחורף כלל המערכות המאפיינות את עונות המעבר צפויים להיווצר ערפל וסטרטוס נמוכים בנוסף לשרב ותופעות אחרות.

שרב

שרב הוא מזג אוויר חם הנפוץ בעונות המעבר בישראל, ומלווה בדרך כלל ביובש. בישראל נוצרים בעונות המעבר שני סוגי שרב, שרב התמוככות ושרב הסעה. שרב הסעה (השכיח מבין שני הסוגים) נגרם כתוצאה מזרימת אוויר חם מאזורים חמים יחסית כמו ירדן או סעודיה. שרב התמוככות הוא שרב המתפתח בהשפעה של רמה, ומביא להסעת אוויר חם המגיע מאזורים חמים מהרום אל פני הקרקע.

אפיק ים סוף

אפיק ים סוף מתחיל בשקע הנמצא בסודן (השקע הסודני), ומשפיע על ישראל בגובה הנמוך. עיקר השפעתו מתבטאת בשרב הסעה הנוצר בשל רוחות דרום מזרחיות חמות ויבשות, והוא מאופיין באויר יציב ועננות ערמתית מועטה באופן יחסי ונמוכה.

כאשר לאפיק ים סוף ציר מערבי (ציר האפיק נמצא מערבית למדינת ישראל) בישראל ינשבו רוחות דרום מזרחיות שרביות בעוצמה של עד 20 קשרים. הרוח יכולה תגרום לסופות חול בדרום ישראל, ירדן וסעודיה ואובך יתפשט לכל חלקי הארץ. השמים יכוסו בעננות גבוהה ובינונית.

כאשר לאפיק ים סוף ציר מזרחי ינשבו רוחות צפוניות עד צפון מערביות חזקות, והרוח הימית המחדירה לחות משמעותית ליבשה, בשילוב עם הבריזה הלילית עשויה לגרום עננות שכבתית נמוכה או ערפל.

בדרך כלל אפיק ים סוף לא ילווה במערכת משמעותית ברום (ולכן לא יהיה צפוי מזג אוויר משמעותי). עם זאת, לעיתים עשוי להתפתח אפיק ברום ואז מצב זה ייקרא אפיק ים סוף פעיל. במצב זה ניתן לצפות לעננות ערמתית ומשקעים באזור סודן וצפון מערב סעודיה, גשמים עזים וטמפרטורות נמוכות. במקרים נדירים מגיע למדינת ישראל מזג אוויר הנוצר כתוצאה מאפיק ים סוף פעיל וגורם לכלל מזג האוויר המוזכר, שטפונות בנגב וממטרים וברד הפוגעים ברכוש וביבולים החקלאיים באותה העונה.

שקע שרבי

שקע שרבי (הקרוי גם שקע חמסיני) הוא תופעה ייחודית לאזור הים התיכון באביב. השקע נוצר באותו אופן שבו נוצרים השקעים הסובטרופיים באזור חופי צפון אפריקה, ונע לכיוון מזרח על קו החוף.

השקע השרבי יוצר חזית חמה העוברת את ישראל כאשר השקע נמצא במערב מצרים, ומייצרת רוחות דרום מערביות המסיעות אויר חם לישראל ויוצרות שרב הסעה. עם החזית צפויים להתפתח עננים בינוניים, לרוב ללא משקעים.

שאלות תרגול – מערכות מזג אוויר
 • מה המאפיינים שנצפה למצוא באזור מזג אוויר יציב?
 • מה המאפיינים שנצפה למצוא באזור מזג אוויר בלתי יציב?
 • מהם מאפייני הזרמים והתופעות שנצפה למצוא בתא הדלי?
 • מהי הרמה הסובטרופית?
 • מהם מאפייני הזרמים והתופעות שנצפה למצוא בתא פרל?
 • מהם מאפייני הזרמים והתופעות שנצפה למצוא בתא הקוטבי?
 • איזה מערכת עולמית משפיעה על ישראל בקיץ?
 • איזה מערכת עולמית משפיעה על ישראל בחורף?
 • מהי הרמה האזורית?
 • איזה עננות אופיינית לקיץ בישראל?
 • מהו האפיק הפרסי?
 • איזה מזג אוויר נצפה למצוא בישראל כתוצאה מהשפעת אפיק פרסי?
 • מהו שקע קפריסאי?
 • איזה מזג אוויר נצפה למצוא בישראל כתוצאה מהשפעת שקע קפריסאי?
 • מהי רמה סיבירית?
 • איזה מזג אוויר נצפה למצוא בישראל כתוצאה מהשפעת רמה סיבירית?
 • איזה מזג אוויר נצפה למצוא בישראל כתוצאה מהשפעת אפיק ים סוף בחורף?
 • אילו סוגי שרב נפוצים בישראל?
 • איזה מזג אוויר נצפה למצוא בישראל כתוצאה מהשפעת אפיק ים סוף עם ציר מזרחי?
 • איזה מזג אוויר נצפה למצוא בישראל כתוצאה מהשפעת אפיק ים סוף עם ציר מערבי?
 • איזה מזג אוויר נצפה למצוא בישראל כתוצאה מהשפעת אפיק ים סוף בשילוב אפיק ברום?
 • מהו שקע שרבי? היכן הוא נוצר?

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/preflightco/public_html/wp-content/themes/squadrone/views/prev_next.php on line 10
previous
מיקרומטאורולוגיה ותופעות בטיסה

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/preflightco/public_html/wp-content/themes/squadrone/views/prev_next.php on line 36
next
חוק הטיס

בשבילנו לימוד הטסה הוא הרבה יותר מסתם מיום עבודה בשטח!

בצוות שלנו לא תמצאו "סתם מטיסים" – כולם בוגרי קורס מדריכים, אשר נכתב והוטמע ע"י מדריכי הטסה יוצאי חיל האויר, על מנת לתת שירות ברמה הגבוהה והמקצועית ביותר! צוות ההדרכה שלנו נבחר בקפידה ועובר תהליכי הכשרה מהמקצועיים בשוק הפרטי.

ליצירת קשר

054-56-56-521 | [email protected]

חברת פריפלייט בע"מ פועלת בפיקוח ובמסגרת רישיון מפעיל אווירי מספר 043142018
מטעם רשות התעופה האזרחית.

logo


  שלחו לנו הודעה


  נא הזן שם מלא  רישיון מטיס 2 טוןהסבה למטיסים מהצבארישיון מטיסרישיון מפעיל אווירירישיון כלי הטיסאחר
  כל הזכויות שמורות © פריפלייט בע"מ | קורס רחפנים | רישיון לרחפן | תאוריה לרחפן | מפת אתר | בלוג | מקודם ע"י better